Upravit stránku

Kanalizační šachty a studny

Vzhledem k tomu, že kanalizační šachty jsou součástí systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek, vychází výběr jednotlivých prvků šachty, jejich umístění ale také postup a způsob zabudování z odborného projektu stavby těchto systémů.

Projekt obsahuje základní informace bez nichž nelze šachty budovat

 • Hloubka uložení kanalizačního potrubí pod úrovní terénu (důležité pro určení výšky šachty a tím výběr množství a druhů prvků šachty).
 • Počet vstupních otvorů a úhel napojení potrubí do šachty.
 • Jmenovitá světlost a typ potrubí (plastové, kameninové, korugované, betonové atd.). Důležité pro výrobu šachtového dna, které se vyrábí na zakázku, zejména typů, průměrů a místění plastových vložek které se zabudovávají při výrobě dna.
 • Účel plochy, kde bude šachta umístěna (travnatá plocha, chodník, komunikace atd.). Důležité pro určení požadovaného zatížení a výběr zátěžových tříd poklopů a přechodových desek.

Po správném výběru se provede zabudování šachet

 1. Prvním krokem je vyměření tras kanalizační sítě a umístění šachet.
 2. Druhým krokem je provedení výkopu, úprava a zhutnění základové spáry v místě šachet dle projektu stavby.
 3. Třetím krokem je usazení šachtového dna a natočení vstupních otvorů do směrů linie potrubí a kontrola nivelace.
 4. Čtvrtým krokem je napojení potrubí do vložek otvorů šachtového dna a utěsnění dle pracovního postupu pro použitý typ potrubí.
 5. Pátým krokem je ukládání následných prvků šachty na šachtové dno v pořadí skruže, přechodové skruže nebo desky, vyrovnávací prstence. Dílce šachet s tloušťkou stěny 90 mm, vyrobené dle normy DIN 4034-díl 2 jsou ve spojích po jejich očištění a navlhčení utěsňovány pomocí těsnící pěny Hanno-Brunnenschaum nebo Tytan dle návodu k použití.
  Dílce šachet s tloušťkou stěny 120 mm, vyrobené dle normy DIN 4034-díl 1 jsou ve spojích utěsňovány pomocí elastomerního těsnění (dle ČSN EN 681-1) řádně nasazeného na pero prvku. Pro správnou funkci těsnění je nutné profily tvořící spojení prvků natřít kluzným materiálem.
 6. Šachtové základy mohou být na přání zákazníka opatřeny ochranným nátěrem kynety.

Jednotlivé prvky jsou opatřeny množstvím zabudovaných prvků

 • Žebříkové stupadlo ocelové z PEHD ochranou krátké – typ KASI-B-St.
 • Kapsové stupadlo plastové z PEHD krátké KASI.
 • Hmoždinka z PEHD pro zabudování žebříkových stupadel.
 • Úchyt DEHA pro manipulaci se šachtovými dny.
 • Plastové vložky pro zabudování do šachtového dna pro různé typy a průměry potrubí.
 • Plastová kyneta pro šachtové dno typ TZZPK-1000/700/150.
Nahoru