Upravit stránku

Uliční vpusti

Vzhledem k tomu, že uliční vpusti jsou součástí systémů stokových sítí dešťové kanalizace, vychází výběr jednotlivých prvků, jejich umístění ale také postup a způsob zabudování z odborného projektu stavby těchto systémů.

Projekt obsahuje základní informace bez nichž nelze vpusti budovat

  • Hloubka uložení kanalizačního potrubí pod úrovní terénu -  důležité pro určení výšky vpusti a tím výběr množství a druhů prvků.
  • Provedení uliční vpusti (s odkalištěm, bez odkaliště).
  • Jmenovitá světlost a druh použitého potrubí pro odvod vody (DN 150 nebo DN 200) -  důležité pro volbu spodního dílu uliční vpusti

Účel plochy kde bude vpusť umístěna

  • Pro jízdní pruhy silnic, parkovací, skladové a jiné plochy kde dochází k  přejíždění mříží nákladními vozidly se použije mříž s rámem pro zátěž 40 t.
  • Pro plochy vozovek v bezprostřední blízkosti obrubníků vzdálené max.0,5m do jízdní dráhy se použije mříž s rámem pro zátěž 24 t.

Po správném výběru všech prvků uličních vpustí se provede jejich zabudování

Prvním krokem je vyměření tras kanalizační sítě a umístění vpustí.

Druhým krokem je provedení výkopu, úprava a zhutnění výkopové rýhy v místě uložení vpustí dle projektu stavby.

Třetím krokem je usazení spodního dílu vpusti (dna) a natočení vstupních otvorů do směrů linie potrubí a kontrola nivelace.

Čtvrtým krokem je napojení potrubí do otvorů vpusti a utěsnění dle pracovního postupu pro použitý typ potrubí.

Pátým krokem je ukládání následných prvků vpusti na spodní díl v pořadí dle projektu stavby a jejich vzájemné spojení a utěsnění pomocí vyrovnávací hmoty tak aby hmota byla vytlačena z místa spoje a spoj tak řádně utěsnila. Použitá vyrovnávací hmota musí mít minimální pevnost po zatuhnutí 35 MPa. Vytlačená hmota se následně odstraní a zahladí.

Posledním krokem je zabudování mříže s rámem a po případném odzkoušení těsnosti se vpusť zasype zeminou a provede se konečná úprava terénu dle projektu stavby.

Na závěr se uliční vpusť osadí vhodným typem kalového koše. V případě použití vpusti s odkalištěm (tzn. při použití dna s kalovou prohlubní) se kalový koš nezabudovává.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti