Upravit stránku

Ztracené bednění

Tvárnice se ukládají na připravený vodorovný základový pas, tvořený vrstvou zatvrdlého betonu uloženou v nezámrzné hloubce na zhutněné podloží základové rýhy výkopu (dle projektu stavby). Zdící tvárnice a betonové cihly se do předem vyměřené konstrukce stěny ukládají na cementovou maltu s převazbou stějně jako při klasickém zdění.
 
Tvárnice ztraceného bednění se do konstrukce stěny ukládají na sucho nejlépe s převazbou. Pro vyzdívání rohů nebo zakončení stěn se používají dělitelné tvárnice. Dělení tvárnic se provádí stolovou pilou na beton nebo úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem.
 
Tvárnice zdící a ztracené bednění je možné prolévat betonem a armovat svislou (ztracené bednění i vodorovnou) výztuží. Návrh vyztužení stěny a jeho napojení na základový pas je závislý na funkci a zatížení stěny a měl by vycházet ze statického výpočtu. Při návrhu a výstavbě stěn a objektů je nutno zohlednit požadavky stavby na ochranu proti zemní vlhkosti a dilatačnímu působení.
  • Případné prolévání stěn ztraceného bednění betonem se provádí u maximálně čtyř vrstev tvárnic najednou (u zdících tvárnic se prolévá každá vrstva tvárnic zvlášť). Následně je nutné nechat beton zatvrdnout minimálně do druhého dne. Rozestavěné dílo je nutno chránit proti dešťovým srážkám.
  • Tvárnice je nutné prolévat pouze kvalitním betonem min. třídy C 12/15 bez nečistot a hlinitých příměsí. Zálivka a její vytvrzení musí probíhat za příznivých klimatických podmínek (teplota min. 5 °C, ale raději 10 °C nad bodem mrazu i v noci) jinak je nebezpečí praskání tvárnic vlivem odlišného tepelného chování tvárnic a výplně.
  • Stěny vybudované z betonových cihel je možné následně omítat, barvit, případně vzhledem k jejich mrazuvzdornosti nechat neomítnuté. V tomto případě se mezery mezi cihlami mohou vyspárovat odpovídajícím typem spárovací hmoty. Jediným limitem pro neomítané stěny jsou případné vyšší nároky na vzhled povrchu stěn.
Ztracené bednění

 

Ztracené bednění

 

Nahoru