Upravit stránku

Odtokové žlaby

Postup a způsob zabudování žlabových tvárnic je závislý na použití a typu tvárnice.

Tvárnice příkopové se nejčastěji používají pro budování zpevňených příkopů lemujících silniční komunikace mimo obec, zatímco tvárnice žlabovky malé se často používají jako doplňující prvek pro odvodnění ploch budovaných ze zámkové dlažby tloušťky 80 mm. Z těchto důvodů se žlabovka malá většinou ukládá do stejného lože z vrstvené drtě jako okolní zámková dlažba, zatímco tvárnice příkopová se ukládá buď do štěrkového lože nebo podobně jako obrubníky do betonového lože tvořeného čerstvou zavlhlou betonovou směsí třídy C 12/16 na dobře zhutněnou hrubou podkladní vrstvu kamenné drtě.

Závěrem je nutno upozornit, že pokládku betonových žlabových a příkopových tvárnic je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících kdy venkovní teploty neklesají pod 5°C nad bodem mrazu. Během realizace je nutno chránit povrch tvárnic proti otěru a znečištění ze stavební činnosti a v průběhu následného užívání provádět pravidelnou údržbu a odstraňování naplavenin.
Nahoru