Upravit stránku

Poklopy kanalizačních šachet

Osazování poklopu s rámem plynule navazuje na stavbu kanalizační šachty. Z těchto důvodů je pro správný způsob osazení poklopu s rámem nejdůležitější ponechání správné vůle mezi vrchní rovinou posledního prvku šachty (zpravidla vyrovnávací kroužek nebo kónus) a konečnou úrovní terénu, resp. rovinou komunikace.

Při splnění výše uvedené podmínky je prvním krokem očištění a navlhčení plochy pro uložení rámu poklopu. Následně se rám poklopu osadí do maltového lože z vysokopevnostní maltové směsi o minimální konečné pevnosti v tlaku 35 MPa (např. suché malty ERGELIT dodávané fi rmou Hermes technologie, s r.o. ) a vyrovná do roviny a sklonu konečné roviny terénu nebo komunikace. Dále se vyrovnaný rám poklopu zajistí maltou i proti bočnímu posunutí.

Po dostatečném zatvrdnutí malty se osadí víko poklopu do rámu. Po uplynutí předepsané doby pro vytvrdnutí vysokopevnostní malty se provede konečná úprava terénu a následné zprovoznění plochy.

Nahoru